Datuak babesteko ordezkaria

 

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Araudia, bereziki 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena (“DBEO”) eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa (“DPBLO”) betetzeko, Colegio Mayor Olarain SLk jakinarazten du datuak babesteko ordezkari bat izendatu duela eta interesdun guztien eskueran jartzen ditu harekin harremanetan jartzeko datuak:

 

Erakundea: DPO BIDE SL

Helbidea: Azkoitia plaza 5, 2.D, 20011 Donostia (Gipuzkoa)

Telefonoa: +34 943453588

Helbide elektronikoa: olarain@dpobide.com

 

 

Datuak babesteko ordezkariari buruzko informazioaren azken eguneratzea: 2019/02/05